Cauze spirituale ale bolilor herpes dating

cauze spirituale ale bolilor herpes dating

48 Tratarea bolilor acute dupa cauza care le-a creeat. si intervalul intre dozele date dintr-un singur sau mai multe remedii joaca un rol . a unei radiatii electromagnetice, a unei oscilatii spirituale (blestem, ura), Dulcamara D Reumatism dupa boli de piele – zilele sunt fierbinti noptile sunt reci; herpes Ledum D Main · Videos; Crystal castles courtship dating instrumental wedding dating cauze spirituale ale bolilor herpes dating cauze spirituale ale bolilor herpes dating. Textul lui Filelfo pune cateva probleme nu numai din cauza stilului foarte Elsa , pana ce nu vor fi date sumele si tarile cerute de la mai sus-mentionatul, nu e cu o incdpere ci pe o scdndurä std cdrmaciul (care, ca §i echipajul, este valah). ca altul ar fi facut acest lucru pe care el 1-ar fi prins in timpul bolii mele grele, .

Tirulic, vraciu, carele teimcIcluefte ranele, fremturile. Sierbet, beiuturd de doftorie, fi tot ce se bea. Ypohondriac, boala, care smintefte fantazia. Sleibiciunea Ortilor trupului, carile sunt pregiur mima. Istoria Ieroglifici, editia Academ. Un alt pionier domnesc, care, osebit de activitatea medicilor, a contribuit la promovarea ideilor noi de ordin medical, a fost Niculae Mavrocordat, Nicolae Mavrocordat face parte dintr o familie care a cultivat foarte mull medicina.

Se pare chiar cei a practicat acest mestesug, dacei nu in public pentru cei multi, dar sigur pentru familia eL La 22 DecembrieFrancesco Gritti scria Dogelui Venetiei din Pera Constantinopolului: Idem, Istoria Ieroglifica p.

Idem, Descrierea Moldovei, trad. A munt la 3 Septembrie de ciumei. Nicolae Mavrocordat a fost un fin hterat fi profund geinditor. A scris o multime de lucreiri, unele cunoscute, altele perdute, dar a scris nurnai in limba greceascei.

Se cunosc dela el Sfaturi", fi Versuri" ; apoi lucreirz de geindzre fi meditatie spre datorii", imitatze dupe cartea lui Cicerone. Dialog despre viatii fi moarte", in care imitei pe Lucian.

Brofurica este datei ca reispuns unei alteia Lauda Nicotianei", scrisei de mitropolitul Mitro fan Grigoraf. Domnitorul scriitor este ateit de indignat contra apologistului nicotinei, cd spune ca reispuns la acest fleac de cuvemt, noi ar trebui negrefit sei lueim cerrzeala, s o umplem cu pecingine fi cu bale s o asvetrlim asupra autorului acestei A mai scris o seamei de Peireri fi cugeteiri", in care se geisesc o multime de maxime cu aplicatie medicaid, cei autorul cunoftea peffect de bine chestiunele noi medicale".

cauze spirituale ale bolilor herpes dating

Tot in aceastei lucrare Mavrocordat dovedefte cei este In curent ca chestia variolizeirei, ceind spune: Adelugeim numai cei, dovada cei Niculae Mavrocordat a fost un iatrofilosof, care a practicat chiar medicina, std in faptul cei a dat numeroase consultatii medicale fi a dat i medicamente prietenilor lui, Patriarhul Hriscint Notara fi mitropolitul Silistrei Ierotei Comnen, el insufi doctor in medicine! Stiri noui despre biblioteca Mavrocordatilor,Hurmuzachi, vol.

Sulzer spune 0tiinta medicaid si chirurgia nu se invatet aici. Cine vrea sei se consacre acestor ftiinte, trebue set le dobindeasceiintr o fcoald inaltel striiinel. Padova si Lipsca sunt locurzle unde se pleimeidesc indeobste Hipocratii localnici.

Stiri noui despre 13 blioteca Mavrocordatilor, Geschichte des Transalpinischen Daciens. Vezi continutuL mai departe. Megtegugul doctoricesc a fost practicat de mai multe categorii de profesion4ti. Diferentierea a fost definitivd, mai thrziu, in secolul al XVIII-lea, cand hirurgia a intrat in domeniul studillor universitare.

In Turcia se numeau berber-bachi. Ei au fost doctorii Romanilor, buni pentru once, pang. Elyas Waywoda et dominus terre moldawyensis. Providi et honesti viri, nobis dilecti. Ad querimoniam Iohannis sartoris nostri de Roman foro alzas scrzpsimus Providenciis Ves tris qualiter ex parte honesti viri Petri rasoris, vestri videlicet concivis, de facto filii sui, quem scilicet ad docendum rasoriam artem per eidem Petro sub caucione fideiussoria, assignaverat, vos iustitiam faceretis ; quam iusticiam usquemodo, simulantes, nullatenus lacere curastis, in eiusdem grande preiudicium et iacturam.

Quare rogamus vos quatenus, agnztis presentibus, ipsi Iohanni ex parte dicti Petri plenam faciatis iusticiam, neve exinde nobis urgeatur querularz. Vel alzas, vobis secas facientibus quod non credimus, providebimus iuri suo. In quo tandem nobis minime poteritzs inputare. Aliud igitur non facturi. Nistor, Auswirtige Handelsbeziehungen der Moldau, pag.

Nicolao balneatori dum per Wlad waywoda vocatus fuerat.

cauze spirituale ale bolilor herpes dating

Se pare a Petru Vodl al Moldovei a avut si unele legaturi de afaceri Cu un barbier, care se afla in preajma lui, un Stephani Barbitonsoris, de fel din Bistrita. Missimus hunc hominem vestrum nomine Stephanum Barbitonsorem, ad Dominaciones Vestras, cuius medio nonnulla referenda intimavimus.

Proinde quecun que nomine nostro Dominacionibus Vestris pretulerit, eidem fidem creditivam adhibere dignemini. Quos in reliquo bene valere optamus. Ciuma bfintuia Ardealul si M. Pentru paz5, se inchideau drumurile, ca s5. La data argtat5 gAsim pe Gregorium Barbel ex Moldavia, care se intorcea acas5. Pe aceasa instiintare notarul adaugg Nic. Denaulianu, in Hurmuzachi, vol.

Iorga, n Hurmuzachi vol. Hinc reversas misimus eundem cum certis Walachis ad intercludendas vias versus Moldaviam. Quod Dominaciones Vestre Prudentem et Circumspectum Andream chirurgum, concivem vestrum, ad peticionem nostram ad nos destinaverunt, grato animo accipiemus, consimili favore et benevolencia atque vicinitate gratificare conabimur. Ostendimus sibi defectuositatem oculorum cui subvenire deberet.

Verum, ex quo virtutem herbarum tempore maii expululandarum, quo defectuositati subvenire posset, cognoscere posse significavit, remisimus ilium ad Dominaciones Vestras. Petimus itaque Dominaciones www. Pari gracia refundere studebimus. Easdem quam felices valere optamus. Diebus superioribus, casu aliquo, nescimus quenam nobis successerat fortuna seu omen, pedem unum lesimus, per quem ictum, propter ipsius tumorem, magnum patimur dolorem.

Rogamus atque amanter hortamur Vestras Prudencias, tan quam nostros vicinos bonos, ut vestrum medicum seu barbitonsorem, quem excellentem in suis artibus et in vindicandis huiuscemodi ictibus ab alliis et a nostris fidelibus audimus, velint, et non dedigneptut, quan2 citissime, una cum famulo nostro nobile Christophoro, millere.

XI, apendice, Socotelile Brayovului, pag. Nachdem das unss Gott der Allmechtige mitt einer schwaren Krankhait haimgesucht haft und wier der selbigen zu rathen on Hilff Eur E. E gnandten Artzt mit vleissiger hocher Dankhsagung wieder haim schikhen, in der Weiss solchs von unss unvergolten gegen dieselbigen nit soli bleiben. Quoniam nos fideles nostros Egregios Thomam Daczo et Ladislaum Radak, capitaneos, cum militibus nostris, equitibus et peditibus, ad expugnandum castellum Zwchywa in Moldaviam, in subsidium Spectabilis, Magnifici domini Stephani, ca Domnitor, Hatmanul Toma a luat numele de te fan VodeiWayvode moldaviensis, benevole expedivimus ; qui, sicuti debebant, neque chirurgos, neque barbitonsores ull: Secus nullo modo lacturi.

Cum intelligamus Spectabilem, Magnificum dominum Alecxandrum Wayvodam moldaviensem dolore oeulorum laborare et ibi apud vos quendam Andream barbitonsorem curandorum ocolurum gna,-um exsistere, ad postulacionem ipsius domini yvode clementer permittimus ut ipse ad eum venire et oculos eius mederi possit, presertim cum et alias apud eum frequenter fuisse dicatur.

Itaque libere ad ipsum dominum Wayvodam proficisci poterit. Ceterum dentur per vos comites itineris. Ceterum agimus ingentes maximas que gracias Dominacionibus Vestris Spectabilibus quod, peticionibus nostris sati tes, Andream barbitonsorem et Michaelem interpretem, concivem vestrum, transmisistis quodque bone vicinitatis leges confirmandas nobis obtulistis ; que nobis periucunda fuere.

Denique, quia declarastis amiciciam, benevolenciam que vestram erga nos in transmissione Andree, in pluribus Spectabilitatibus Vestris,et expeditis istis, videlicet Andree et Michaeli, viris honestis, nos gratificaturos.

Persuasum enim habemus, iuvante Deo, eius arte et opera nos sanitati pristine restitui posse. Quem, peracto suo officio, Spectabilitatibus Vestris, Deo volente, bene solutum remittemus. Iniunximus quo que ei uf, quamplimum aliqua unguenta contra dolorem oculorum con ficiat, ad nos que confecta personali presencia solus adferat ; ipseque humaniter operam et diligenciam suam nobis obtulit et promisit.

Rogamus Hague Spectabilit ates Vest ras firmiter ut, con fectis ab eo unguentis, cicius ad nos e i um mittant. Tandem duos magistros qui ceravisiam bonam coquere noverint, una cum predicto Andrea chirurgo, nobis mittant, ut pro gustu nostri ipsius aliquantulum ceravisie nobis coqueant, et cicius, negociis suis perfectis, bene persolutos dimittemus". Rogamus Dominaciones Vestras Spectabiles firmiter ut quanto cicius amore nostri Adream rchirurgum, inhabitatorem vestrum, ad nos mittant, nam maxime eius arte etopera in presenti indigemus.

Laboramus enim morbo quodam, quod vitare eius opera, iuvante Deo, arbitramur. Conferintg, pag, 23, nota 2, N.

Cauzele emoţionale ale bolilor | Sabin Mureşan | afrocolombianidad.info

Cum ita que nos in presenti eius opera minus indigemus, Spectabilitatibus Vestris remisimus, animo tamen grato, tam operam Spectabilitatum Vestrarum, quam illius accipentes. Als der Peter Balbierer aus der Molda.

cauze spirituale ale bolilor herpes dating

XI, apenclice 11, Socotelile Bralovului, pag. Pentru asta oferea o suing colosalg pentru acele vremi o sutei de galbeni de aur: Vel rog pe dumneavoastrei. Ei s au semetit: Deci opoi noi vrum sel-i beigdm in cetate ca pre niste reii feiceitori, iar apoi, dacei s au spus cel s din idicul domniei tale, noi i-am leisat, numai set se impace cu acei oameni ce i-au veiteimat fi zac reiniti, fi incei de va muri omul, ei f vor mai inwww. Deci au dat unul bdrbiiarului-o fotd fi o ndframd, iar altul au dat iar bdrbiiarului, sii imble sd tdmd duiascd pre cel om ce zace filial de dinfii, de au dat trei zloti fi giumdtate, gi globa au platit 6 zloti.

Atunci printul ardelean trimite aliatului seiu un renumit bdrbier din Sibiu". El inteilneqte insei pe Polonul care ingrijea pe Matei, invenin6ndu-1 cu plasture.

Medicul ardelean, Iacob din Fdeiraf, descopere crima fi aduce prinderea vinovatului fi a complicilor lui, unsprezece boeri, dintre care unii ar fi fost qi ucifi". Si am pldtit bdrbierului ci usturimea omului fi toatd cheltuiala ce au fdcut.

Doctora in schimb se inmultesc tot mai mult si N. Iorga, Anciens documenta de droit roumain, vol. Cuvantul vine de la moasei, care insamna bunica, si, pentruck bunicele, de obicei, au asistat si asista si astazi pe lehuze, termenul a ramas numai pentru asistentele lehuzelor. Acelas serviciu fac si babele ; Pravilistul bisericesc spune babele ce slujesc la naftere, peind a 7-a zi sit vie la pricestanie impeirteisanie. Dupe Pravilemoasa este aceia care face expertiza, child este vorba sa se constate virginitatea unei fete, Vraciul sau doctorul barbat n are cuvant in asemenea imprejurari.

Spune Pravila Cad va meirturisi moasia, cum iaste fatil intreagei, o vom creade i aceasta cad va fi muiare ca aceaia de cinste moasia f i de va fi vilzut cei iaste fatei f i o va fi socotit bine, cum iaste intreagei, si o au pipeiit cu memule, fi Mai de are fi mai fost ca moasia doo mueri, destoinice de-a sei crederia veitate bine la acest mestesug", 4 Mol-moali, Inseananti bunic-bunici.

Invitituri, glavapag. Longinescu, Legi vechi, pag. Candrea, Dic ionar, 5 1. Sau Farinacius ad expensas medicorum. Farinacius medicus, qui filio veninum dedit.

Acest Vladislav, spun, rege acum bdtrdn, m-a invitat printr-un sol pe mine, ambasador imperial, la cununie.

Pentru contributia alanilor la intemeierea Moldovei, v Virgil Ciociltan, Attain ci inceputurtle statelor romanep, RI, 6, , p. Ar fi interesant de tiut dacd Filelfo permis sA inoveze sau a folosit un autor antic. Marie Blahova, L image des crotsades contre les hussues dans llustortograplue de l epoque, in Martin Nejedly, Jaroslav Svatek eds. De aceea nu incetau sa ma indemne si sa ma convingd sa nu intreprind in nici un chip drumul prin stapanirea turcilor, daca imi este draga salvarea.

Iar acest oras e asezat in Moldova la Euxin. Caci acolo sosesc mai des vasele de comert din Tracia. Dar speranta rn-a inselat amarnic. Cel de-al doilea urma sa-i succeadd in functie dupd 30 decembrieand se incheia mandatul celui Un al treilea consul a fost desemnat in persoana lui meser Ca locio da Guizolfo" Calocio Ghizolfi Toti trei au plecat spre Caffa inap cum affarn din memonul reprodus mai jos.

Re latiile cu acesta au evoluat in cele mai bune conditii, consulul amintind drept exemplu momentul cuceririi cetatii Chi ha ianuarieeveniment despre care a fost de indatd intiintat pnntr-un emisar al voievodului. In plus, unul dintre genovezi, Lazzaro Assereto, ar fi murit din pricina celor patimite in rdstimpul captivitatii din Moldova2.

Dupd care si-a preluat mandatul de consul, pe care 1-a exercitat in La Genova, in cursul demersunlor pentru obtinerea de despdgubiri, Lazzaro Assereto a fost inlocuit de ate tatal sau, Battista Assereto. Biagio Assereto cca aprilie Pand la urma, fostul consul si suita lui au fost pusi in libertate datonta intervenpei prompte a autontatilor chn Caffa.

Astfel, in lunie un sol genovez pe nume Gughelmo Centurione se pregatea sa piece de acolo spre Moldova. Si, pe de alta parte, asa cum mentioneaza chiar Gregorio de Reza, un alt sol, din partea hanului tatanlor crimeeni, a ajuns la Cetatea Alba cu o misiune sirnilara.

Calaméo - Călători străini,afrocolombianidad.info

Memoriul lui Gregono de Reza lumineaza o fazd a relatiilor moldo-genoveze din ultima etapa a prezentei colonistilor liguri pe litoralul nord-pontic, anume intervalul Constatam prezenta la curtea din Suceava a unor personaje precum Dorino Cattaneo, care in era camaras si vames al tarii Moldovei" si care chiar si-a intemeiat acolo o familie4.

Un alt genovez stabilit la Suceava, Corrado dal Porto, se ocupa foarte probabil cu negotul pe drumul moldovenesc"5. Nu in ultimul rand, textul reprodus in continuare ne aduce in fata ochilor crampeie din cloud dialogun purtate de von. Stefan in ann sicand s-a intalnit cu Gregono de Reza. Pnvit in sine, incidentul caruia i-au cazut victimd fostul consul din Caffa i insotitoni lui maireflectd foarte probabil efortul lui Stefan cel Mare de a impune Moldova ca mare putere ponticd.

Memonul din al lui Gregorio de Reza a fost mai intai comentat chiar de catre editorul sau, Nicolae lorga, in ale sale Studu istorice asupra Chi het ,st Cetcipt Albe, Bucuresti,p Marfile voastre trebuie sa stie cum am fost alesi pentru consulatul din Caffa, meser Zoane de la Cabella, meser Calocio de Guizolfo si eu, si cum in anul am plecat spre a merge la Caffa8.

Onginalul se pdstreazd la ora actuald sub cota Ms. Am confruntat lectura lui N. Iorga cu originalul i nu au decat deosebin OA. Iorga a tradus prin buzdugan aunt" Istoria comerfulm romtinesc, I, Epoca veche, Bucuresti,p 13 Una spada ala facione velachesca 14 Christoforo campanario. Mu lt rn-am mirat de aceasta, deoarece in timpul consulatului meu la Caffa mari onoruri si curtenii le-am facut multor supusi ai numitului Stefan voievod.

M-am gandit sa scriu unui cetatean din Cetatea A1ba: Or, mariti domni, cu aceasta asigurare am hotarat sa venim pe acel drum al Moldovei, intrucat campia Ca-tar-eased nu era foarte sigurd. Am fost foarte onorati si vegheati la Cetatea Alba si in toate tinuturile Moldovei, dar la iesirea din tara sa am fost arestati si prddati.

Care voievod imi spuse: Pand la urma ne-a dat in paza a doi sau trei dintre boieni sai, care iardsi de cinci ori ne-au pradat si ne-au supus la cazne grozave, si sunt sigur cd am fi munt dacd n-am fi scos la iveald lucrunle ascunse, pe care pe toate ni le-au luat si pradat. Orice i-am spus nu a vrut sa ne dea nimic din toate cele mai sus-arnintite.

Avem [in acest sens] scrisori ale sus-pomenitului Guglielmo, solul nostru, pe care oricand le putem arata mariilor voastre.

Ma recomand mariilor voastre, pe care le rog din nou sa-mi dea posibilitatea sa obtin despagubiri pentru pagubele i interesele mele. Motive le treceni sale in serviciul regelui Frantet nu se cunosc, iar cariera sa anterioard este putin cunoscuta. Se pare cd a fost un om de arme, deoarece purta titlul de cdpitan in momentul intrarii in serviciul lui Francisc Prime le misiuni diplomatice au fost in Po Ionia i Ungaria, intrecand regele Francisc I tatona terenul pentru o posibild alianta impotnva Habsburgilor, cu care Franca se afla de cloud decenii in conflict, in cadrul reizboaielor italiene Relatarea misiunii a fost facuta chiar de diplomat intr-o scrisoare trimisa in aprilieamiralului Bonnivet4.

Din cele prezentate se vede clar ca Rincon si-a asumat, in lipsa unor instructiuni precise, misiunea unui ambasador extraordinar, fard a fi avut vreun mandat in acest sens. I, Pans,p. Am hotarat ca cu sa plec la voievod [Zapolya], iar regele Polomei sa trimitd in Boemia un ambasador. In acelasi timp, trimiterea unui ambasador in Boemia putea avea cu totul alt scop cleat cel relatat de Rincon Sigismund primise ceren disperate din partea nepotului sau, Ludovic, canna ii fusese tutore de la moartea iui Vladislav !

Yana in Acesta era retmut impotnva vointel sale in Boemia si Ludovic dorea sa piece in Ungana, unde prezenta sa ar fi fost necesard pentru a pune capat anarhiei din regat si unde lupta pentru putere intre factiumle nobiliare ameninta sa reinceapa. Voievodul Transilvaniei parea persoana cea mai nimerita pentru demersurile lui Rincon. Era liderul recunoscut al partidet nationale" din Ungaria, care din se mamfestase hotarat impotriva incercarilor Casei de Austria de a prelua, prin diverse stratagcme, Ungaria In acelasi limp Zapolya nutrea o ostilitate personald fata de Habsburgi, pentru ca, Inca dinel insusi aspirase la mana printesei Ana, declarata mostenitoare prezumtiva a regatului, dacd fratele sdu Ludovic ar fi murit Esecul acestut plan l-a facut pe Zapolya, devenit voievod al Transilvaniei, un opozant tenace al Habsburgilor Cu toate acestea conjunctura din Ungana anului era departe e a fi favorabila unet rasturnari radicale a situatiei politice.

Regele Ludovic era total controlat de cumnatul satFerdinand de Austria, si de varul sau primar, Georg de Brandenburg si avea in jurul sau o factiune nobiliara atasatal intereselor Casei de Austria.

Călători străini,vol.sup.

In plus, sistemul defensiv al Ungariei suferea o degradare rapicia. Toate aceste lucrun Rincon fie nu le stia, fie nu le-a luat in seamd. Rezultatul misiunii pe langa Zapolya a fost, pe termen scurt acelasi ca si in Po Ionia. A doua propunere, care a si fost pusa in practical la Viena, a fost ca insusi imparatul Maximilian sa se logodeasca cu Ana Diferenta foarte mare de varsta, Ana fund adolescentd, iar imparatul trecut de 60 de ani, a dus la reevaluarea situatlei, de teama ca.

Maximilian ar putea muri inainte perfectarn casatoriei. Asa s-a ajuns la solutia Iogodnei intre Ferdinand si Ana, cei doi fund practic de aceeasi varsta. A indeplinit, in afara misiunii la Constantinopol 51 alte insarcindri diplomatice importante, cum a fost cea la curtea regelui Angliei in Din a fost ambasador extraordinar in capitala Imperiului Otoman, negociind primele tratate pe care Franca avea sa le incheie cu Inalta Poarta.

In Rincon a revenit in Impenul Otoman, unde a ramas ca ambasador pand in Ca urmare a atitudinu ostile fatal de Habsburgi pe care Rincon s-a straduit sa o intretina la Istanbul, el a fost asasinat inin apropiere de Pavia, de catre oamenli iinparatului Carol al V-lea.

Moartea sa a fost considerata o incalcare a inviolabilitatii persoanei unui diplomat 51 a constituit pretextul pentru izbucnirea unui nou conflictintre Carol al V-lea 5i Francisc I, pe frontul reizbomelor itahene Textul pe care il prezentam a fost reprodus partial, in limba itahand, de Maria Holban in Autour de la premiere ambassade d Antonio Rincon en Orient et sa mission aupres du voyvode de Transylvame, Jean Zdpolya, in Revue Roumaine d Histoire",nr 2, p Am fost bine primit de acesta si gazduit si a primit cu bucurie scrisoarea de la Maiestatea Prea Crestind mi-a ardtat o aka scrisoare a regelui sdu Ludovic".

Am stat sapte zile si rn-a tratat bine. La sfarsit mi-a spus: Cu toate acestea eu voi porni [ca] sa convoc o adunare sau dieta, ca sa aflu care este parerea celorlalti nobili, in scopul de a vedea ce este de neut. Nu dispunem de foarte multe date in privinta familiei sale.

Drept rasplata a fost numit in functia de mare retor dupd moartea lui Manuel din Corintdar nu inainte de anul A munt probabil inainte de Textul referitor la misiunea din Tara Romaneasca este in fapt un colofon pastrat intr-un manuscns de la manastirea Vatopedi mss. Vatopeduzus redactat probabil la putin timp dupd revenirea la Constantinopol.

Idem, Implications politiques, p De misiunea lui Karma likes s-a ocupat i Daniel Barbu, Bram contra Bizant Exploran in cultura politica romaneascd, Bucuresti,p A copilarit in capitala Imperiului Otoman si 1-a insotit pe tatal sdu la revenirea acestuia in lagund, la sfarsitul rdzbolului turco-venetian, In afara educapei primite in Peninsula Italica, copilaria in Orient i-a inlesnit invatarea limbii osmane i grecesti.

Astfel, a fost implicat in la reanexarea Veronei la teritonul venetian4, iar numele sau apare de mai multe ori in condica de socoteli a bailului Piero Bragadin, reprezentant al Venetiei in capitala Imperiului Otoman intre ; pentru a da un singur exemplu, numele sau este menponat la 10 septembrie in capul unei liste de 12 persoanes, in legatura cu cadourile ce urmau a fi acute lui Ibrahim pasa per homorarlo et per haver el favor suo come de Justo bassa per honlOrr.

La Istanbul s-a ocupat, de la revenirea inde afacenle familiei. Este posibil ca, in afara activitatilor comerciale era un negustor priceput in comertul cu pietre pretioase sa fi transmis in patrie numeroase informatii despre politica Imperiului Otoman. In acest sens pledeazd un document din arhivele venetiene, care contine cifrul pe care fiul dogelui Andrea Gntti trebuia sa 11 foloseasca in anul